Selecteer een pagina

Deep Democracy Level 1

Doe als team aan besluitvorming:

Werk je in een team? Dan moet je rekening houden met verschillende meningen en invalshoeken. Maar hoe beslis je samen wat de beste weg is?
Luister je naar het teamlid dat:

• het meeste aan het woord is?
• de hoogste functie heeft?
• de juiste kennis heeft?
• op ons geweten inspeelt?

Met behulp van Deep Democracy komt iedereen aan bod en voelt iedereen zich gehoord. Bovendien krijgen alle goede argumenten een kans.
Leer hoe je verschillende standpunten naast elkaar legt en kom tot een eenvormig besluit. Zo voorkom je dat teamleden terugkomen op gemaakte afspraken, beslissingen weglachenof gaan roddelen.

Deep Democracy Level 1
In Deep Democracy Level 1 maak je kennis met de Lewis-methode. In deze tweedaagse training leer je de basisideeën en krachtige tools voor besluitvorming en conflictresolutie. Je gebruikt alle informatie die besluitvorming in groepen beïnvloeden zoals emoties, gedachten, fysieke symptomen of archetypes.
Je oefent met werkvormen zoals de check-in, gesprek op voeten en de vier stappen naar besluitvorming. Je verdiept vaardigheden die breed toepasbaar zijn (metaskills). Je bent bewuster van de rol die je speelt in een groep. En je leert hoe je een complexe groepsdynamiek beter begeleidt.

Inhoud level 1

• check-in en check-uit
• fundamenten en oorsprong van LDD
• ‘sabotagelijn’ herkennen
• roltheorie: een andere kijk op groepen
• gesprek op voeten: actieve werkvorm
• edge-gedrag, rondcirkelen en weerbericht: wat te doen als een gesprek vastloopt
• meta-skills: de impact van je eigen neutraliteit en compassie op een groep
• stap 1 tot 4 van de Lewis-methode van Deep Democracy
• stap 5 van de Lewis-methode: ervaar het niet-gevoerde gesprek

Voor wie?
Je wilt als professional:

• verschillen in een groep optimaal benutten
• conflicten constructief aanpakken
• besluiten nemen met aandacht en waardering voor andere opvattingen
• groepen of teams helpen om moedige gesprekken te voeren en de onderstroom bespreekbaar maken

Zo vergroot je het bewustzijn, doorbreek je patronen en leg je de onderlinge verhoudingen bloot. Want jouw doel is om samen het juiste besluit te nemen.
Natuurlijk kan je deze inzichten ook toepassen in de privésfeer.