Selecteer een pagina

Werken vanuit je hart

Workshop: Werken vanuit je hart

Breng hoofd en hart terug in balans op je werk.

Waarom deze workshop?

Iedereen werkt om de kost te verdienen en te kunnen leven. Maar als dat nog de enige reden is waarom je een job uitoefent, dan ga je je op een zeker moment toch afvragen waarom je die job eigenlijk doet? Als de motivatie enkel vanuit je hoofd komt en niet meer strookt met je hart, dan haken mensen af, ze worden onverschillig, ziek of ze raken burned-out. 

Hoe kan werken terug bijdragen worden aan een groter geheel? 

Hoe kan je afstemmen op wat je hart je ingeeft en daar je werk rond bouwen? 

Het elektromagnetisch veld van het hart is 5000 keer groter dan dat van het hoofd. De bewustzijns- en invloedssfeer van het hart is dus vijfduizend keer krachtiger dan die van het brein of intellect. Het hoofd weet, maar het hart begrijpt. Als samenleving en individu zijn we vandaag vooral gefocused op ons hoofd, maar als je de verbinding met je hart kan terugvinden, kom je bij je diepste intuïtie terecht.

Tijdens deze workshop leren we om terug af te stemmen op je hart, kijken we aan welk groter geheel jij bijdraagt en krijg je tal van concrete tips om daar naartoe te werken.

Hoe gaan we te werk:

We gaan tijdens deze dag workshop werken rond 4 grote thema’s:

  1. Verbinden met je hart: intunen om de aandacht van je hoofd naar je hart te verplaatsen. 
  2. Je behoeftes in kaart brengen: welke onderliggende behoeftes heb jij in je werksituatie? Hoe kunnen deze ingevuld worden? 
  3. Bijdragen aan een groter geheel: ons hart denkt in verbindingen, creëert overzicht en klaarheid waardoor we het grotere geheel zien. Waar draag jij aan bij, of waar wil je aan bijdragen?
  4. Shift het perspectief: waar nodigen de inzichten je toe uit? Hoe kan je morgen anders kijken naar je job, je talent en je bijdrage in deze wereld. Welke concrete stappen kan jij zetten?

Deze workshop zal plaatsvinden bij Megarnie op zaterdag 12/09 en zondag 13/09.

Wat mag je verwachten:

  • Ervaren hoe je kan afstemmen op je hart.
  • Je ware behoeftes in kaart brengen.
  • Helder krijgen waar jij toe bijdraagt of wil toe bijdragen.
  • Concrete stappen om meer vanuit je hart te werken.